20. marts 2017 er frist for 1. aconto selskabsskatterate

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2017 er der frist herfor den 20. marts 2017. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik herunder for at læse pdf’en: