RI med Corona-tema

Nyhedsbrevet sætter fokus på Corona krisen, herunder hjælpepakker og efterkontrol heraf, muligheder for at søge genstartkapital via Vækstfonden, overvej forretningsmodel efter Coronakrisen, øget håndværkerfradrag, indberetning af moms for 2020 pr. 1/3-2021 mv. (mulighed for momslån er vedtaget efter redaktionens afslutning og ikke omtalt)

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på 43909500 eller på info@lepa.dk.

Har virksomheden tab pga. Corona nedlukning?

Leth & Partnere kan hjælpe dig og din virksomhed med overblik over de løbende kompensationsordninger, der fortsat er gældende i 2021 og evt. med at søge de gældende hjælpe-/støttepakker.

Der er således aktuelt i 2021 forsat løbende hjælpe-/støttepakker vedr. driftstab, faste omkostninger, medarbejdere, moms og A-skat mv., som du og virksomheden måske kan søge?

Såfremt du har spørgsmål til de gældende hjælpe-/støttepakker kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.

2021 kalender med offentlige tidsfrister

Leth & Partnere’s kundekalender for 2021 er landet.

Har du behov for overblik over de nye offentlige tidsfrister for bl.a. rettidig indlevering af selvangivelsen, betaling af moms, B-skatter, A-skat og AM-bidrag mv., så kan kundekalenderen hjælpe. Kalenderen indeholder yderligt de udsatte frister efter Coronaen.

Du velkommen til at komme forbi vores kontor for at afhente kundekalenderen eller kontakte os herom på 43909500 eller info@lepa.dk.

Du kan finde 2021 kundekalenderen ved at trykke på kalenderen nedenfor.

RI nr. 4 – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på skatteregler vedr. arbejdstøj, feriedage fra gammel, ny ferie, samtidighedsferie, huskeliste vedr. den kommende årsafslutning, advisory board og overvej muligheden for at betale forpligtelser før tid vedr. udsatte frister, hvis virksomheden f.eks. betaler negativ rente.
Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

 

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.

HUSK at kontrollere indberetning af indefrosne feriepenge

Den  31. december 2020 skal indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indberettes. Det vil sige, at det er vigtigt I får kontrolleret om indefrosne feriepenge er korrekte. Være opmærksom på, at nogle lønsystemer har deadline nogle dage inden den udmeldte frist.

Det er i den forbindelse VIGTIGT, at kontrollere om de medarbejdere, som får løn under ferie, reelt er i et ansættelsesforhold hvor ferieloven er gældende. Her tænkes særligt på selskabets direktør/ejere, der som udgangspunkt ikke er omfattet af reglerne i Ferieloven og dermed reglerne omkring indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge kan indbetales i 2. halvår af 2021 og udgør 12,5% af ferieberettiget løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Der kan også vælges, at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. Vælges sidstnævnte løsning, vil virksomheden årligt skulle indeksere de indefrosne feriepenge.

Hvert år i juli modtager virksomheden orientering, om hvor meget og hvordan der skal/kan indbetales pr. 1. september, såfremt virksomheden har ferieopsparing på medarbejdere som er fratrådt arbejdsmarkedet, dør eller flytter til udlandet. Herudover vil indekseringen af de ikke indbetalte indefrosne feriepenge blive oplyst.

Kontrollen af indberettede indefrosne feriepenge, kan kontrolleres på www.virk.dk/tjek-feriemidler samt i selskabet lønsystem/E-indkomst. Såfremt der er korrektioner til de indberettede indefrosne feriepenge, skal korrektionen ske via lønsystem og/eller E-indkomst afhængig af lønsystem. Derfor bør du undersøge nærmere, hvordan de indefrosne feriepenge evt. skal korrigeres i netop dit løn system.

Har du behov for assistance i forbindelse med evt. kontrol af indberettede indefrosne feriepenge og/eller korrektioner til dem, er I velkommen til at kontakte Leth & Partnere på telefon 43 90 95 00 eller på e-mail info@lepa.dk.

Betaling selskabsskat 20. november 2020

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2019 eller acontoskat for 2020 er der frist herfor den 20. november 2020. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik på billede nedenfor for nærmere information:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

RI nr. 3 – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på nye regler om samtidighedsferie, udvalgte kompensationsordninger og frister for ansøgning(pr. 13. august), risiko for tab på kunder under Coronaen, datasikkerhed ved hjemmearbejdspladsen og fradrag for bidrag til velgørenhed.
Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.

Undgå skattetillæg på op til kr. 5.000

HUSK at selvangivelsen og skema for Kontrollerede Transaktioner for 2019 skal indberettes senest den 1. september 2020 for at udgå skattetillæg på op til kr. 5.000.

Hvis du overskrider oplysningsfristen, skal du betale skattetillæg på kr. 200 pr. dag dog højst kr. 5.000 i alt. Sådan gør du:

  1. Log på skat.dk/tastselv med dit NemID
  2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningskemaet
  3. Tjek om der er ændringer til de oplyste beløb er korrekte. Vælg næste.
  4. Tryk godkend og herefter modtager du din årsopgørelse

Oplysninger om Kontrollerede transaktioner skal indberettes digitalt

For fysiske personer, som er hovedaktionærer skal der udover at indberette selvangivelse indberettes en blanket om Kontrollerede transkationer, som kan findes på Skat.dk jf. nedenstående link. Blanketten skal udfyldes og indsendes som en vedhæftet fil via TastSelv Borger. Manglende indsendelse af denne blanket vil blive anset for manglende rettidig indsendelse af selvangivelsen og medføre skattetillæg jf. ovenfor. Indsendelse foretages som følger:

  1. Log på skat.dk/tastselv med dit NemID
  2. Vælg Kontakt → Skriv til os →
  3. Indsend/indberet til os (fx blanket) →
  4. Oplysninger om kontrollerede transaktioner (05.021).

https://skat.dk/skat.aspx?oid=56184

Frister efter Corona

Der er en række ændringer i offentlige frister, som følge af Corona virussen, hvorfor Leth & Partnere har fundet det relevant at udarbejde dette overblik over væsentlige frister der er ændret, som følge af Corona. Klik herunder på billedet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

RI nr. 2. – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på fristen for selvangivelsen nærmer sig – selv om afleveringsfristen er udsat, virksomhedscase hvor it-medarbejder bliver direktør, fradrag for svig nægtes, hvornår skal der betales skat af vennetjenester og gennemgang af udsatte frister for blandt andet betaling af moms og lønsumsafgift.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.