RI 4-2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på anvendelse af digitalt bogføringssystem, nye ejendomsskatter for erhvervsejendomme, det skal du have styr på ved årsskiftet og det ny regnskabsår samt brug af firmaets varebil privat mv.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.

2024 kalender med offentlige tidsfrister

Leth & Partnere’s kundekalender for 2024 er landet.

Har du behov for et nemt overblik over de nye offentlige tidsfrister for bl.a. rettidig indlevering af selvangivelsen, betaling af moms, B-skatter, A-skat og AM-bidrag mv., så kan kundekalenderen hjælpe.

Du velkommen til at komme forbi vores kontor for at afhente kundekalenderen eller kontakte Leth & Partnere på 43909500 eller info@lepa.dk herom.

Du kan alternativt finde kundekalenderen, som PDF-fil ved at trykke på kalenderen nedenfor.

Betaling selskabsskat 20. november 2023

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2022 eller acontoskat for 2023 er der frist herfor den 20. november 2023. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik på billede nedenfor for nærmere information:

Såfremt du har spørgsmål til selskabsskatten kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

Nye krav om Revisorpligt for udvalgte ”Risikobrancher” nærmer sig.

For selskaber med regnskabsår der begynder fra 1. januar 2023 og som er omfattet af en af nedenstående ”Risikobrancher”, bliver omfattet af nye regler om Revisorpligt.
Reglerne gælder for følgende ”Risikobrancher”:

1. Vejgodstransport branchekode 494100
2. Flytteforretninger branchekode 494200
3. Restauranter branchekode 561010
4. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. branchekode 561020
5. Event catering branchekode 562100
6. Anden restaurationsvirksomhed branchekode 562900
7. Caféer, værtshuse, diskoteker mv. branchekode 563000
8. Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser branchekode 631100
9. Webportaler branchekode 631200
10. Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser branchekode 451110
11. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser branchekode 451120

Selskaber i disse brancher skal lade deres årsregnskab forsyne med en erklæring fra en uafhængig revisor med erklæring om assistance eller med sikkerhed. Kravet gælder for selskaber hvor nettoomsætningen i 2 på hinanden følgende regnskabsår der overskrider en nettoomsætning på 5 mio. kr.

For at sikre en evt. Revisorpligt for 2023 ikke kommer bag på dig foreslås det, at du snarest muligt kontrollerer selskabets branchekode, faktisk nettoomsætning i 2022 og forventet nettoomsætning i 2023.

Hvis du er tvivl om reglerne eller om et selskab bliver omfattet af kravet om Revisorpligt er du velkommen til at kontakte Leth & Partnere på 43909500 eller info@lepa.dk.

RI 3-2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på udlejning af privat fritidshus, huske at indeksregulere indefrosne feriepenge, iværksætters brug af Business Angel, hovedaktionærlånet en skattemæssig gyser og skatteregler for opladning af firmaelbil mv.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.

 

Udsatte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Skattestyrelsen udskyder betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023. Din virksomhed kan vælge at betale til den ordinære eller den udskudte frist. Loftet for udbetalingsgrænsen på SkatteKontoen hæves ikke i forbindelse med udskydelsen.

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 er udskudt. De udsatte frister for de små og mellemstore virksomheder er ændret således:

  • Den 10. juli 2023 er udskudt til den 31. oktober 2023
  • Den 10. august 2023 er udskudt til den 12. februar 2024

De udsatte frister for store virksomheder er ændret således:

  • Den 31. juli 2023 er udskudt til den 10. november 2023
  • Den 31. august 2023 er udskudt til den 29. februar 2024

Vær opmærksom på, at fristerne for indberetning ikke er ændret. Ønsker din virksomhed ikke at gøre brug af de udskudte frister, skal betalingen ske senest ved udløbet af den oprindelige frist. Hvis I ønsker at betale mellem den oprindelige frist og den udskudte frist, skal I oplyse dette ved at skrive til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv.

Klik herunder på billedet for at læse mere på Skat.dk:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

RI 2 kvt. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på beskatning ved lån af virksomhedens fritidshus, Covid-19 pakkerne lakker mod enden, 11 udvalgte brancher har revisorpligt, Thornæs Destilleri har anvendt crowdfunding, Skattestyrelsens guide med hyppigste fejl og gevinst ved solceller mv.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.

 

 

Betaling af aconto selskabsskat 20. marts 2023

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2023 er der frist herfor den 20. marts 2023. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik herunder på billedet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.

RI 1 kvt. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på håndværker- og servicefradraget, nye fordelagtige regler for godtgørelse af elafgifter for liberale erhverv, udsættelse af kravet om digital bogføring, en iværksætter-historie, medarbejdergoder og beskatningsregler og om risiko for renter på efterangivelser af moms.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.

RI nr. 1. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på at en ud af fem virksomheder ikke angiver moms til tiden, fristen for at indsende årsrapporten er seks måneder efter balancedatoen, som et led i de sædvanlige kundeprocedurer skal revisor kontrollerer eks. identifikationsoplysninger og virksomheds ejerstruktur, 15-procent reglen i forbindelse med overdragelse til nærtstående er under pres og satsen for beregning af værdi af fri bil blev ændret ved årsskiftet mv.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.