RI nr. 2 – 2021

Nyhedsbrevet sætter fokus på skattefri gaver til medarbejdere, COVID-19 støtte er skattefritaget hvis du tilbagebetaler, overvejelser når du afhænder din virksomhed, reglerne om rekonstruktion for nødlidende virksomheder og klager over tidligere vurderinger af erhvervsejendomme.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.

Frist for Kontrollerede transaktioner til SKAT 1. maj / 1. juli

Som orienteret om sidste år skal personlige hovedaktionærer fra og med 2019 indberette alle såkaldte ’kontrollerede transaktioner’ med deres selskaber i forbindelse med indsendelse af deres private selvangivelse.

Blanketten har fået navnet 04.021 og kan kun anvendes til at indberette for fysiske personer. Som noget nyt er blanketten placeret i Skattestyrelsens blanketmotor, og den er derfor digital. Det betyder, at man kun vil få vist de felter, som er relevante for den

Fristen for indsendelse af udfyldt blanket til SKAT er 1. maj for almindelige oplysningsskemaer og 1. juli for udvidede oplysningsskemaer.

Bliver skemaet ikke indsendt rettidigt, anser SKAT ikke selvangivelsen for at være korrekt/fyldestgørende indberettet.

Klik herunder for at indberette:

 

04.021_Kontrollerede_Transaktioner

Såfremt du er spørgsmål til omhandlede eller du har behov for assistance kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

Momslån og A-skattelån

MOMSLÅN
Der er åbnet mulighed for at søge momslån. For små virksomheder kan der søges om moms for hele 2020 og mellemstore virksomheder kan søge momsen retur for 3. og 4. kvartal. Momslånet skal tilbagebetales 1. februar 2022.
FRIST for at søge momslån er 14. april 2021.

Læs mere om momslånet og søg på dette link: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2302134&i=1

A-SKATTELÅN
Der er indført en række låneordninger for A-skat og am-bidrag for små og mellemstore samt store virksomheder.

Virksomheden der har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for august 2020 og december 2020, kan søge om A-skattelån der skal tilbagebetales 1. november 2021.
FRIST for at søge dette A-skattelån er 31. marts 2021.

Virksomheden der har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for januar 2021. Dette lån skal tilbagebetales 1. april 2022.
FRIST for at søge dette A-skattelån er 8. april 2021.

Virksomheden der har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for september 2020 og februar 2021, kan søge om A-skattelån der skal tilbagebetales 1. juni 2022.
FRIST for at søge dette A-skattelån er 7. maj 2021.

Læs mere om A-skattelån og søg på dette link: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2302148

Såfremt du er spørgsmål til omhandlede eller du har behov for assistance kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

RI nr. 1 – 2021

Nyhedsbrevet sætter fokus på elektricitet til rumopvarmning, TastSelv-koden til Skat.dk ophører, økonomisk trængte kan anvende tvangsakkord, sikring mod andelskronen falder og besparelser ved at købe en grøn bil.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

RI nr. 1 - 2021

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.

RI med Corona-tema

Nyhedsbrevet sætter fokus på Corona krisen, herunder hjælpepakker og efterkontrol heraf, muligheder for at søge genstartkapital via Vækstfonden, overvej forretningsmodel efter Coronakrisen, øget håndværkerfradrag, indberetning af moms for 2020 pr. 1/3-2021 mv. (mulighed for momslån er vedtaget efter redaktionens afslutning og ikke omtalt)

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på 43909500 eller på info@lepa.dk.

Har virksomheden tab pga. Corona nedlukning?

Leth & Partnere kan hjælpe dig og din virksomhed med overblik over de løbende kompensationsordninger, der fortsat er gældende i 2021 og evt. med at søge de gældende hjælpe-/støttepakker.

Der er således aktuelt i 2021 forsat løbende hjælpe-/støttepakker vedr. driftstab, faste omkostninger, medarbejdere, moms og A-skat mv., som du og virksomheden måske kan søge?

Såfremt du har spørgsmål til de gældende hjælpe-/støttepakker kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.

2021 kalender med offentlige tidsfrister

Leth & Partnere’s kundekalender for 2021 er landet.

Har du behov for overblik over de nye offentlige tidsfrister for bl.a. rettidig indlevering af selvangivelsen, betaling af moms, B-skatter, A-skat og AM-bidrag mv., så kan kundekalenderen hjælpe. Kalenderen indeholder yderligt de udsatte frister efter Coronaen.

Du velkommen til at komme forbi vores kontor for at afhente kundekalenderen eller kontakte os herom på 43909500 eller info@lepa.dk.

Du kan finde 2021 kundekalenderen ved at trykke på kalenderen nedenfor.

RI nr. 4 – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på skatteregler vedr. arbejdstøj, feriedage fra gammel, ny ferie, samtidighedsferie, huskeliste vedr. den kommende årsafslutning, advisory board og overvej muligheden for at betale forpligtelser før tid vedr. udsatte frister, hvis virksomheden f.eks. betaler negativ rente.
Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

 

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.

HUSK at kontrollere indberetning af indefrosne feriepenge

Den  31. december 2020 skal indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indberettes. Det vil sige, at det er vigtigt I får kontrolleret om indefrosne feriepenge er korrekte. Være opmærksom på, at nogle lønsystemer har deadline nogle dage inden den udmeldte frist.

Det er i den forbindelse VIGTIGT, at kontrollere om de medarbejdere, som får løn under ferie, reelt er i et ansættelsesforhold hvor ferieloven er gældende. Her tænkes særligt på selskabets direktør/ejere, der som udgangspunkt ikke er omfattet af reglerne i Ferieloven og dermed reglerne omkring indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge kan indbetales i 2. halvår af 2021 og udgør 12,5% af ferieberettiget løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Der kan også vælges, at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. Vælges sidstnævnte løsning, vil virksomheden årligt skulle indeksere de indefrosne feriepenge.

Hvert år i juli modtager virksomheden orientering, om hvor meget og hvordan der skal/kan indbetales pr. 1. september, såfremt virksomheden har ferieopsparing på medarbejdere som er fratrådt arbejdsmarkedet, dør eller flytter til udlandet. Herudover vil indekseringen af de ikke indbetalte indefrosne feriepenge blive oplyst.

Kontrollen af indberettede indefrosne feriepenge, kan kontrolleres på www.virk.dk/tjek-feriemidler samt i selskabet lønsystem/E-indkomst. Såfremt der er korrektioner til de indberettede indefrosne feriepenge, skal korrektionen ske via lønsystem og/eller E-indkomst afhængig af lønsystem. Derfor bør du undersøge nærmere, hvordan de indefrosne feriepenge evt. skal korrigeres i netop dit løn system.

Har du behov for assistance i forbindelse med evt. kontrol af indberettede indefrosne feriepenge og/eller korrektioner til dem, er I velkommen til at kontakte Leth & Partnere på telefon 43 90 95 00 eller på e-mail info@lepa.dk.

Betaling selskabsskat 20. november 2020

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2019 eller acontoskat for 2020 er der frist herfor den 20. november 2020. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik på billede nedenfor for nærmere information:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.