Betaling selskabsskat 20. november 2023

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2022 eller acontoskat for 2023 er der frist herfor den 20. november 2023. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik på billede nedenfor for nærmere information:

Såfremt du har spørgsmål til selskabsskatten kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.