Betaling af aconto selskabsskat 20. marts 2023

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2023 er der frist herfor den 20. marts 2023. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik herunder på billedet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.