RI nr. 1. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på at en ud af fem virksomheder ikke angiver moms til tiden, fristen for at indsende årsrapporten er seks måneder efter balancedatoen, som et led i de sædvanlige kundeprocedurer skal revisor kontrollerer eks. identifikationsoplysninger og virksomheds ejerstruktur, 15-procent reglen i forbindelse med overdragelse til nærtstående er under pres og satsen for beregning af værdi af fri bil blev ændret ved årsskiftet mv.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.