Ny frist for slutafregning af Corona-hjælpepakker den 28. februar 2023

Virksomheder, der ikke har indberettet slutafregningen inden fristen den 30. november 2022 for kompensationer modtaget for faste omkostninger, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning, har fået mulighed for at indberette til slutafregningen senest den 28. februar 2023.

Virksomheder, der har modtaget kompensation efter ordningerne for faste omkostninger light, samt freelancere og kombinatører har fået ændret fristen fra den 31. januar 2023 til den 28. februar 2023.

Samlet set betyder dette, at følgende ordninger har frist for slutafregning den 28. februar 2023:

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 30. november 2022)
  • Lønkompensation for en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022 (tidligere frist 30. november 2022)
  • Kompensation for tabt omsætning i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 30. november 2022)
  • Faste omkostninger light – i en eller flere perioder mellem 19. august 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 31. januar 2023)
  • Freelancere og kombinatører – i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 31. januar 2023)

Alle fem indberetningsløsninger er åbne gennem virk.dk.

Har du spørgsmål til de slutafregningerne kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.