Betaling af selskabsskat

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2018 er der frist herfor den 20. marts 2018. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik herunder på billedet for at læse mere: