Betaling selskabsskat 20. november 2018

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2017 eller acontoskat for 2018 er der frist herfor den 20. november 2018. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik herunder på billedet for nærmere information:

 

Endelige selskabsskat for 2017 fremgår af selskabets årsopgørelse fra SKAT, sendt til selskabets E-boks.

Hvis det forventes, at selskabet skal betale selskabsskat for indkomståret 2018, kan det evt. betale sig, at indbetale frivillig aconto selskabsskat for 2018. Fristen for indbetaling er den 20. november 2018.