Betaling selskabsskat 20. november 2019

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2018 eller acontoskat for 2019 er der frist herfor den 20. november 2019. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik herunder på billedet for nærmere information:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.