Frist for Kontrollerede transaktioner til SKAT 1. maj / 1. juli

Som orienteret om sidste år skal personlige hovedaktionærer fra og med 2019 indberette alle såkaldte ’kontrollerede transaktioner’ med deres selskaber i forbindelse med indsendelse af deres private selvangivelse.

Blanketten har fået navnet 04.021 og kan kun anvendes til at indberette for fysiske personer. Som noget nyt er blanketten placeret i Skattestyrelsens blanketmotor, og den er derfor digital. Det betyder, at man kun vil få vist de felter, som er relevante for den

Fristen for indsendelse af udfyldt blanket til SKAT er 1. maj for almindelige oplysningsskemaer og 1. juli for udvidede oplysningsskemaer.

Bliver skemaet ikke indsendt rettidigt, anser SKAT ikke selvangivelsen for at være korrekt/fyldestgørende indberettet.

Klik herunder for at indberette:

 

04.021_Kontrollerede_Transaktioner

Såfremt du er spørgsmål til omhandlede eller du har behov for assistance kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.