Har virksomheden tab pga. Corona nedlukning?

Leth & Partnere kan hjælpe dig og din virksomhed med overblik over de løbende kompensationsordninger, der fortsat er gældende i 2021 og evt. med at søge de gældende hjælpe-/støttepakker.

Der er således aktuelt i 2021 forsat løbende hjælpe-/støttepakker vedr. driftstab, faste omkostninger, medarbejdere, moms og A-skat mv., som du og virksomheden måske kan søge?

Såfremt du har spørgsmål til de gældende hjælpe-/støttepakker kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.