Registrering af reelle ejere

Fristen for registrering af selskabets Reelle ejere er d. 1. december 2017.

Selskabets reelle ejer er den eller de personer, som enten direkte eller via et holdingselskab ejer selskabet. Den reelle ejer skal registreres på www.Virk.dk, når der ejes eller kontrolleres mere end 25%.

Ved indberetningen skal der foretages registrering af ejertype, ejerandele, stemmerettigheder, om ejerandele ejes indirekte via holdingselskab e.a. og startdato for det reelle ejerskab.

Det er ledelsen i selskabet, som har ansvar for at reelle ejere registreres.

Bemærk, at ejeroplysninger er offentlig tilgængelige på www.cvr.dk.

 

Klik på nedenstående link for at læse Erhvervsstyrelsens uddybende vejledning:

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_reelle_ejere.pdf

 

Har du behov for yderligere informationer eller assistance til registrering af Reelle ejere er du velkommen til, at kontakte Leth & Partnere på telefon 43 90 95 00 eller email info@lepa.dk.