Revisorer har fået underretningspligt vedr. ulovlige lån til anpartshavere og aktionærer

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 4. november 2019 Erhvervsstyrelsens holding til Revisorernes undersøgelses- og underretningspligten efter hvidvaskloven. Efter styrelsens fortolkning skal alle ulovlige lån føre til underretning af Hvidvasksekretariatet, også skattemæssigt berigtigede lån. FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe fremlægger her sin nærmere forståelse heraf.

Klik på nedenstående billede for at se nærmere.

Politigården i København