RI nr. 1. 2022 -Skattefradrag

Nyhedsbrevet sætter fokus på skattefradrag, herunder fradrag for udgifter til sponsorering, fradrag for udgifter i forbindelse med it-svindel, mulighed for forøget skattemæssigt straksfradrag for småaktiver, skattemæssig udfordringer ved teambuilding tur i alperne og muligheder for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse..

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.