RI nr. 1 – 2021

Nyhedsbrevet sætter fokus på elektricitet til rumopvarmning, TastSelv-koden til Skat.dk ophører, økonomisk trængte kan anvende tvangsakkord, sikring mod andelskronen falder og besparelser ved at købe en grøn bil.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

RI nr. 1 - 2021

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.