RI 3 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på kravene i den nye bogføringslov, selvstændig erhvervsdrivende vs. hobbyvirksomhed, medarbejdere der får leveret udenlandsk pakkepost til virksomhedens adresse, automatisering af virksomhedens import- og eksporthåndtering i Kreativ4 mv.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.