Aconto skat 2020

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2020 er der frist herfor den 20. marts 2020. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik herunder på billedet for at læse mere:

Ønsker du at nedsætte acontoskatteraten skal det registreres i virksomhedens skattemappe.

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.