RI nr. 1. – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på salg via internettet der anvendes to-faktorgodkendelse, finansloven for 2020 skærper beskatningen af forældrekøbslejligheder, virksomhedscase om håndtering af persondata, fradrag for studietur nægtes og når et selskabs ejere eller ledelse ulovligt låner penge i selskabet eller i øvrigt sammenblander den private økonomi med selskabets, så anses det nu som hvidvask og skal indberettes til Bagmandspolitiet.
Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43 90 95 00 eller email info@lepa.dk.