Indlæg af gittep

RI 2. kvartal 2017

Din Revisor Informerer indeholder beskrivelse af krav om at et selskab skal registrere virksomhedens reelle ejere, giv revisor adgang til virksomhedens digitale postkasse, skattefrie frynsegoder, tab fordring i eget konkursramt selskab, firmaets betaling af tøj, sko, fortæring og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i motionsløb. Klik herunder for at læse nyhedsbrevet:

RI 1. kvartal 2017

Ulovlige kapitalejer lån kan måske lovliggøres, hvad kan der gøres ved negative renter, skatteregler for fartbøder, parkeringsbøder og udgifter til restaurantbesøg mv. Klik herunder for at læse nyhedsbrevet:

RI Februar 2017

Ulovlige aktionærlån er nu lovlige men pas på, fokus på It-kriminalitet, nøgletal giver overblik Klik herunder for at læse nyhedsbrevet:

RI 4. kvartal 2016

Ny topskattegrænse i 2017, forslag til ændring af alderspension, tjekliste før nytår med 6 gode råd, Iværksætters valg af selskabsform og opbevaring af personfølsomme oplysninger. Klik herunder for at læse nyhedsbrevet:

RI 3. kvartal 2016

Skattefradrag for arbejdsgivere og medarbejdere betalt uddannelse. Opsparing i egen virksomhed på etablerings- og iværksætterkonto. Crowdfunding som finansieringsform kan være en god ide. Klik herunder for at læse nyhedsbrevet:

RI 2. kvartal 2016

Muligt at tegne medarbejderaktier. Skattemæssige afskrivninger ombygning og indretning lejede lokaler. Regnskabstal til at styre daglige økonomi. Skatteregler for sundhedsforsikringer. Klik herunder for at læse nyhedsbrevet:

RI 1. kvartal 2016

Årsrapporten indberettes senest fem måneder efter statusdagen. Økonomiske udfordringer for 2 freelancere. Konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler. 1. rate acontoskat betales 21/3. Klik herunder for at læse nyhedsbrevet:

RI Februar 2016

Ny årsregnskabslov får indflydelse på årsrapporten, Topskattegrænsen er steget i 2016 og overvejelser vedr. kritisk sygdom. Klik herunder for at læse nyhedsbrevet: