Betaling af aconto selskabsskat 21. marts 2022

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2022 er der frist herfor den 21. marts 2022. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik herunder på billedet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.