RI 2 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på fristen for selskabets årsrapport er ændret til seks måneder efter statusdagen, hovedaktionær skal indberette eventuelle transaktioner med ejede selskaber, 30. september er sidste dato for slutafregning for kompensationsordninger, digitalisering af økonomifunktionen og undgå rentetillæg ved indbetaling af evt. restskat senest d. 1. juli.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.