Betaling selskabsskat 20. november 2020

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2019 eller acontoskat for 2020 er der frist herfor den 20. november 2020. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik på billede nedenfor for nærmere information:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.