HUSK at kontrollere indberetning af indefrosne feriepenge

Den  31. december 2020 skal indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indberettes. Det vil sige, at det er vigtigt I får kontrolleret om indefrosne feriepenge er korrekte. Være opmærksom på, at nogle lønsystemer har deadline nogle dage inden den udmeldte frist.

Det er i den forbindelse VIGTIGT, at kontrollere om de medarbejdere, som får løn under ferie, reelt er i et ansættelsesforhold hvor ferieloven er gældende. Her tænkes særligt på selskabets direktør/ejere, der som udgangspunkt ikke er omfattet af reglerne i Ferieloven og dermed reglerne omkring indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge kan indbetales i 2. halvår af 2021 og udgør 12,5% af ferieberettiget løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Der kan også vælges, at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. Vælges sidstnævnte løsning, vil virksomheden årligt skulle indeksere de indefrosne feriepenge.

Hvert år i juli modtager virksomheden orientering, om hvor meget og hvordan der skal/kan indbetales pr. 1. september, såfremt virksomheden har ferieopsparing på medarbejdere som er fratrådt arbejdsmarkedet, dør eller flytter til udlandet. Herudover vil indekseringen af de ikke indbetalte indefrosne feriepenge blive oplyst.

Kontrollen af indberettede indefrosne feriepenge, kan kontrolleres på www.virk.dk/tjek-feriemidler samt i selskabet lønsystem/E-indkomst. Såfremt der er korrektioner til de indberettede indefrosne feriepenge, skal korrektionen ske via lønsystem og/eller E-indkomst afhængig af lønsystem. Derfor bør du undersøge nærmere, hvordan de indefrosne feriepenge evt. skal korrigeres i netop dit løn system.

Har du behov for assistance i forbindelse med evt. kontrol af indberettede indefrosne feriepenge og/eller korrektioner til dem, er I velkommen til at kontakte Leth & Partnere på telefon 43 90 95 00 eller på e-mail info@lepa.dk.