Betaling selskabsskat 21. november 2022

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2021 eller acontoskat for 2022 er der frist herfor den 21. november 2022. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik på billede nedenfor for nærmere information:

Såfremt du har spørgsmål til selskabsskatten kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.