Kender du One Stop Shop-ordningen til at indberette og betale betale moms i EU?

Danske virksomheder, der sælger varer og elektroniske ydelser til privatpersoner i andre EU-lande, kan med Moms One Stop Shop-ordningen nøjes med at håndtere moms i ét EU-land.

Moms One Stop Shop er en frivillig ordning, som gør det mere enkelt at følge særreglerne for salg til privatpersoner i EU. Ordningen gør det nemlig muligt for en virksomhed i et EU-land at indberette og betale moms af salg til hele EU.

Der er blandt andet indført en fælles EU-grænse på 10.000 euro per år for, hvornår virksomheden skal betale moms i forbrugerens frem for virksomhedens hjemland. Beløbsgrænsen omfatter virksomhedens samlede salg til andre EU-lande ud over salg i virksomhedens hjemland – eksempelvis Danmark. Den nye beløbsgrænse til hele EU er dermed meget lavere end de tidligere beløbsgrænser, der tilmed kun omfattede ét enkelt land.

Stor betydning
Det kan have stor betydning for virksomhederne, når de skal opkræve, indberette og betale moms. Med Moms One Stop Shop kan virksomheden lade sig registrere for salg til private i EU i ét EU-land og indberette og betale moms dér. Virksomheden skal dog være klar til at håndtere de nye regler, der også kan betyde, at virksomheden skal tilpasse sine it-systemer.

Skattestyrelsen har igangsat en kampagne om Moms One Stop Shop-ordningen for at få flere virksomheder til at tilmelde sig ordningen.

Læs mere her om hvad ordningen betyder for din virksomhed og se, hvordan du tilmelder dig ordningen via dette link:

Såfremt du har spørgsmål til Moms One Stop Shop-ordningen er ud velkommen til at kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på e-mail info@lepa.dk.