Nye krav om digital bogføring

Den nye bogføringslov pålægger virksomheder i Danmark at bogføre digitalt, og bogføringssystemerne skal leve op til nogle krav, som gør det muligt, at automatisere bogføringsprocesser og som skaber større sikkerhed for korrekt bogføring.

Der kommer til at ske løbende implementering af de nye regler, men der SKAL foreligge nedskrevne beskrivelser af bogføringsprocedure for regnskabsår der starter efter d. 1. oktober 2022. Hvis virksomheden har statusdag d. 31. december, skal de nedskrevne beskrivelser af bogføringsprocedure foreligge pr. 1. januar 2023.

Som et led i kravene til digitale bogføringssystemer, skal bilag opbevares digitalt og bilag skal vedhæftes bogføringens posteringer. Erhvervsstyrelsen vil fastsatte nærmere regler for hvilke bilag, der skal opbevares i det digitale bogføringssystem. Det forventes, at kravene vil komme til at omfatte dokumentation for transaktioner vedrørende køb og salg, herunder navnlig købs- og salgsfakturaer. Mere om det senere når kravene til digitale bilag er fastlagt.

Se evt. nedenstående link med mere information fra Erhvervsstyrelsen:

https://erhvervsstyrelsen.dk/digital-bogfoering-hvilke-regler-traeder-i-kraft-hvornaar

Ønsker du assistance til, at udarbejde virksomhedens beskrivelser af bogføringsprocedure er du velkommen til, at kontakte Leth & Partnere på telefon 43 90 95 00 eller info@lepa.dk.