Betaling selskabsskat 22. november 2021

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2020 eller acontoskat for 2021 er der frist herfor den 22. november 2021. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks.

Klik på billede nedenfor for nærmere information:

Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.