RI 3 kvt. 2021

Det nye nummer af Din Revisor Informerer er landet og sætter bl.a. fokus på følgende hovedområder:

• Det er nu sidste chance for at omregistrere dit Iværksætterselskab.
• Fra den 1. juli 2021 blev kontantforbuddet sænket fra 50.000 kroner til 20.000 kroner. Erhvervsdrivende må fra denne dato ikke modtage kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover.
• En del virksomheder har valgt at investere i fritidshuse med henblik på renovering og salg. Når gevinsten skal hentes hjem opstår spørgsmålet om de gældende moms- og skatteregler.
• Hvordan lønsumsafgiftsgrundlaget beregnes for virksomheder, som er lønsumsafgiftspligtige og har modtaget COVID-19 kompensation.
• Via ’smv PRO’ kan virksomheder få afklaret, hvor virksomheden eventuelt trænger til et løft. Ved at benytte denne mulighed får virksomheder et tilskud på 50 procent på rådgiverregningen.

Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.