Indlæg af

RI nr. 2 – 2021

Nyhedsbrevet sætter fokus på skattefri gaver til medarbejdere, COVID-19 støtte er skattefritaget hvis du tilbagebetaler, overvejelser når du afhænder din virksomhed, reglerne om rekonstruktion for nødlidende virksomheder og klager over tidligere vurderinger af erhvervsejendomme. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon […]

Frist for Kontrollerede transaktioner til SKAT 1. maj / 1. juli

Som orienteret om sidste år skal personlige hovedaktionærer fra og med 2019 indberette alle såkaldte ’kontrollerede transaktioner’ med deres selskaber i forbindelse med indsendelse af deres private selvangivelse. Blanketten har fået navnet 04.021 og kan kun anvendes til at indberette for fysiske personer. Som noget nyt er blanketten placeret i Skattestyrelsens blanketmotor, og den er […]

Momslån og A-skattelån

MOMSLÅN Der er åbnet mulighed for at søge momslån. For små virksomheder kan der søges om moms for hele 2020 og mellemstore virksomheder kan søge momsen retur for 3. og 4. kvartal. Momslånet skal tilbagebetales 1. februar 2022. FRIST for at søge momslån er 14. april 2021. Læs mere om momslånet og søg på dette […]

RI nr. 1 – 2021

Nyhedsbrevet sætter fokus på elektricitet til rumopvarmning, TastSelv-koden til Skat.dk ophører, økonomisk trængte kan anvende tvangsakkord, sikring mod andelskronen falder og besparelser ved at købe en grøn bil. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på email info@lepa.dk.

RI med Corona-tema

Nyhedsbrevet sætter fokus på Corona krisen, herunder hjælpepakker og efterkontrol heraf, muligheder for at søge genstartkapital via Vækstfonden, overvej forretningsmodel efter Coronakrisen, øget håndværkerfradrag, indberetning af moms for 2020 pr. 1/3-2021 mv. (mulighed for momslån er vedtaget efter redaktionens afslutning og ikke omtalt) Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål […]

Har virksomheden tab pga. Corona nedlukning?

Leth & Partnere kan hjælpe dig og din virksomhed med overblik over de løbende kompensationsordninger, der fortsat er gældende i 2021 og evt. med at søge de gældende hjælpe-/støttepakker. Der er således aktuelt i 2021 forsat løbende hjælpe-/støttepakker vedr. driftstab, faste omkostninger, medarbejdere, moms og A-skat mv., som du og virksomheden måske kan søge? Såfremt […]

2021 kalender med offentlige tidsfrister

Leth & Partnere’s kundekalender for 2021 er landet. Har du behov for overblik over de nye offentlige tidsfrister for bl.a. rettidig indlevering af selvangivelsen, betaling af moms, B-skatter, A-skat og AM-bidrag mv., så kan kundekalenderen hjælpe. Kalenderen indeholder yderligt de udsatte frister efter Coronaen. Du velkommen til at komme forbi vores kontor for at afhente […]

RI nr. 4 – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på skatteregler vedr. arbejdstøj, feriedage fra gammel, ny ferie, samtidighedsferie, huskeliste vedr. den kommende årsafslutning, advisory board og overvej muligheden for at betale forpligtelser før tid vedr. udsatte frister, hvis virksomheden f.eks. betaler negativ rente. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:   Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth […]

HUSK at kontrollere indberetning af indefrosne feriepenge

Den  31. december 2020 skal indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indberettes. Det vil sige, at det er vigtigt I får kontrolleret om indefrosne feriepenge er korrekte. Være opmærksom på, at nogle lønsystemer har deadline nogle dage inden den udmeldte frist. Det er i den forbindelse VIGTIGT, at kontrollere om […]