Indlæg af

RI 2 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på fristen for selskabets årsrapport er ændret til seks måneder efter statusdagen, hovedaktionær skal indberette eventuelle transaktioner med ejede selskaber, 30. september er sidste dato for slutafregning for kompensationsordninger, digitalisering af økonomifunktionen og undgå rentetillæg ved indbetaling af evt. restskat senest d. 1. juli. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse […]

Betaling af aconto selskabsskat 21. marts 2022

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2022 er der frist herfor den 21. marts 2022. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik herunder på billedet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.

RI 1 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på det er sidste udkald for håndværkerfradraget, ikke alle gavekort til medarbejdere er skattefrie, inddragelse af nøglemedarbejdere i Finn L. & Davidsen i ejerkredsen, indsendelse af årsrapporten og digitalisering af bogholderiet. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på […]

RI nr. 1. 2022 -Skattefradrag

Nyhedsbrevet sætter fokus på skattefradrag, herunder fradrag for udgifter til sponsorering, fradrag for udgifter i forbindelse med it-svindel, mulighed for forøget skattemæssigt straksfradrag for småaktiver, skattemæssig udfordringer ved teambuilding tur i alperne og muligheder for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse.. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth […]

2022 kalender med offentlige tidsfrister

Leth & Partnere’s kundekalender for 2022 er landet. Har du behov for overblik over de nye offentlige tidsfrister for bl.a. rettidig indlevering af selvangivelsen, betaling af moms, B-skatter, A-skat og AM-bidrag mv., så kan kundekalenderen hjælpe. Kalenderen indeholder yderligt de udsatte frister efter Coronaen. Du velkommen til at komme forbi vores kontor for at afhente […]

RI 4 kvt. 2021

Det nye nummer af Din Revisor Informerer er landet og sætter bl.a. fokus på følgende hovedområder: • at den første ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov slutter den 31. december 2021. • vigtigheden af at styrke den digitale sikkerhed. Internetportalen Sikkerdigital.dk er en god platform at få inspiration fra. • har din virksomhed et rentefrit lån […]

Betaling selskabsskat 22. november 2021

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2020 eller acontoskat for 2021 er der frist herfor den 22. november 2021. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik på billede nedenfor for nærmere information: Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

RI 3 kvt. 2021

Det nye nummer af Din Revisor Informerer er landet og sætter bl.a. fokus på følgende hovedområder: • Det er nu sidste chance for at omregistrere dit Iværksætterselskab. • Fra den 1. juli 2021 blev kontantforbuddet sænket fra 50.000 kroner til 20.000 kroner. Erhvervsdrivende må fra denne dato ikke modtage kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover. […]

RI nr. 2 – 2021

Nyhedsbrevet sætter fokus på skattefri gaver til medarbejdere, COVID-19 støtte er skattefritaget hvis du tilbagebetaler, overvejelser når du afhænder din virksomhed, reglerne om rekonstruktion for nødlidende virksomheder og klager over tidligere vurderinger af erhvervsejendomme. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon […]

Frist for Kontrollerede transaktioner til SKAT 1. maj / 1. juli

Som orienteret om sidste år skal personlige hovedaktionærer fra og med 2019 indberette alle såkaldte ’kontrollerede transaktioner’ med deres selskaber i forbindelse med indsendelse af deres private selvangivelse. Blanketten har fået navnet 04.021 og kan kun anvendes til at indberette for fysiske personer. Som noget nyt er blanketten placeret i Skattestyrelsens blanketmotor, og den er […]