Indlæg af

HUSK at kontrollere indberetning af indefrosne feriepenge

Den  31. december 2020 skal indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indberettes. Det vil sige, at det er vigtigt I får kontrolleret om indefrosne feriepenge er korrekte. Være opmærksom på, at nogle lønsystemer har deadline nogle dage inden den udmeldte frist. Det er i den forbindelse VIGTIGT, at kontrollere om […]

RI nr. 3 – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på nye regler om samtidighedsferie, udvalgte kompensationsordninger og frister for ansøgning(pr. 13. august), risiko for tab på kunder under Coronaen, datasikkerhed ved hjemmearbejdspladsen og fradrag for bidrag til velgørenhed.Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller på […]

Undgå skattetillæg på op til kr. 5.000

HUSK at selvangivelsen og skema for Kontrollerede Transaktioner for 2019 skal indberettes senest den 1. september 2020 for at udgå skattetillæg på op til kr. 5.000. Hvis du overskrider oplysningsfristen, skal du betale skattetillæg på kr. 200 pr. dag dog højst kr. 5.000 i alt. Sådan gør du: Log på skat.dk/tastselv med dit NemID Vælg […]

Frister efter Corona

Der er en række ændringer i offentlige frister, som følge af Corona virussen, hvorfor Leth & Partnere har fundet det relevant at udarbejde dette overblik over væsentlige frister der er ændret, som følge af Corona. Klik herunder på billedet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på […]

RI nr. 2. – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på fristen for selvangivelsen nærmer sig – selv om afleveringsfristen er udsat, virksomhedscase hvor it-medarbejder bliver direktør, fradrag for svig nægtes, hvornår skal der betales skat af vennetjenester og gennemgang af udsatte frister for blandt andet betaling af moms og lønsumsafgift. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er […]

Aconto skat 2020

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2020 er der frist herfor den 20. marts 2020. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik herunder på billedet for at læse mere: Ønsker du at nedsætte acontoskatteraten skal det registreres i virksomhedens skattemappe. Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes […]

RI nr. 1. – 2020

Nyhedsbrevet sætter fokus på salg via internettet der anvendes to-faktorgodkendelse, finansloven for 2020 skærper beskatningen af forældrekøbslejligheder, virksomhedscase om håndtering af persondata, fradrag for studietur nægtes og når et selskabs ejere eller ledelse ulovligt låner penge i selskabet eller i øvrigt sammenblander den private økonomi med selskabets, så anses det nu som hvidvask og skal […]

RI om IT-sikkrhed

Nyhedsbrevet sætter fokus på IT-sikkerhed, herunder på hvordan hackerangreb, CEO fraud, phishing og ransomware kan undgås, hvordan vigtige data kan beskyttes. Læs om store faldgruber i forbindelse med GDPR. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere:

2020 kalender med offentlige tidsfrister

Leth & Partnere’s kundekalender for 2020 er landet. Kalenderen indeholder et overblik over offentlige tidsfrister for bl.a. rettidig indlevering af selvangivelsen, betaling af moms, B-skatter, A-skat og AM-bidrag mv.. Har du et ønske om et nemt overblik over vigtige offentlige tidsfrister kan kalenderen være et vigtigt værktøj for dig. Du kan downloade en PDF-version ved at […]