Indlæg af Carsten Leth

Betaling selskabsskat 21. november 2022

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2021 eller acontoskat for 2022 er der frist herfor den 21. november 2022. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik på billede nedenfor for nærmere information: Såfremt du har spørgsmål til selskabsskatten kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.

Kender du One Stop Shop-ordningen til at indberette og betale betale moms i EU?

Danske virksomheder, der sælger varer og elektroniske ydelser til privatpersoner i andre EU-lande, kan med Moms One Stop Shop-ordningen nøjes med at håndtere moms i ét EU-land. Moms One Stop Shop er en frivillig ordning, som gør det mere enkelt at følge særreglerne for salg til privatpersoner i EU. Ordningen gør det nemlig muligt for […]

Nye krav om digital bogføring

Den nye bogføringslov pålægger virksomheder i Danmark at bogføre digitalt, og bogføringssystemerne skal leve op til nogle krav, som gør det muligt, at automatisere bogføringsprocesser og som skaber større sikkerhed for korrekt bogføring. Der kommer til at ske løbende implementering af de nye regler, men der SKAL foreligge nedskrevne beskrivelser af bogføringsprocedure for regnskabsår der […]

Er der styr på virksomhedens datasikkerhed

Oktober er national sikkerhedsmåned, og en analyse viser, at der stadig er brug for opmærksomhed på området. 25 procent af landets små og mellemstore virksomheder mangler fortsat at implementere de mest basale sikkerhedstiltag. Knap halvdelen af landets 300.000 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har ikke det sikkerhedsniveau, der anbefales i forhold til deres risikoprofil. Samtidig […]

Slutafregning vedr. Corona kompensation

Opdateret Fristen for slutafregninger er udsat til den 30. november 2022 og gælder for følgende ordninger: Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022 Kompensation for tabt omsætning i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022 Lønkompensation i en eller flere […]

RI 3 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på kravene i den nye bogføringslov, selvstændig erhvervsdrivende vs. hobbyvirksomhed, medarbejdere der får leveret udenlandsk pakkepost til virksomhedens adresse, automatisering af virksomhedens import- og eksporthåndtering i Kreativ4 mv. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller […]

Husk 5-dagesreglen, når du betaler til Skattestyrelsen

Når du betaler til virksomhedens skattekonto skal du være opmærksom på, at du tidligst kan betale fem dage før betalingsfristen. Ellers risikerer du, at det indbetalte beløb bliver sendt tilbage til din virksomhed, eller at Skattestyrelsen i stedet anvender beløbet til at dække andre krav. I så fald vil de ældste krav, der ikke er […]

RI 2 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på fristen for selskabets årsrapport er ændret til seks måneder efter statusdagen, hovedaktionær skal indberette eventuelle transaktioner med ejede selskaber, 30. september er sidste dato for slutafregning for kompensationsordninger, digitalisering af økonomifunktionen og undgå rentetillæg ved indbetaling af evt. restskat senest d. 1. juli. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse […]

Betaling af aconto selskabsskat 21. marts 2022

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2022 er der frist herfor den 21. marts 2022. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik herunder på billedet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.

RI 1 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på det er sidste udkald for håndværkerfradraget, ikke alle gavekort til medarbejdere er skattefrie, inddragelse af nøglemedarbejdere i Finn L. & Davidsen i ejerkredsen, indsendelse af årsrapporten og digitalisering af bogholderiet. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Leth & Partnere kontaktes på […]