Indlæg af Carsten Leth

RI 3 kvt. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på udlejning af privat fritidshus, huske at indeksregulere indefrosne feriepenge, iværksætters brug af Business Angel, hovedaktionærlånet en skattemæssig gyser og skatteregler for opladning af firmaelbil mv. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth & Partnere på telefon 43909500 eller […]

Udsatte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Skattestyrelsen udskyder betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023. Din virksomhed kan vælge at betale til den ordinære eller den udskudte frist. Loftet for udbetalingsgrænsen på SkatteKontoen hæves ikke i forbindelse med udskydelsen. Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 er udskudt. De udsatte frister for de små og […]

RI 2 kvt. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på beskatning ved lån af virksomhedens fritidshus, Covid-19 pakkerne lakker mod enden, 11 udvalgte brancher har revisorpligt, Thornæs Destilleri har anvendt crowdfunding, Skattestyrelsens guide med hyppigste fejl og gevinst ved solceller mv. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Ønsker du at høre mere om dette, kan du kontakte Leth […]

Betaling af aconto selskabsskat 20. marts 2023

Såfremt dit selskab skal betale ordinær eller frivillig acontoskat for 2023 er der frist herfor den 20. marts 2023. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik herunder på billedet for at læse mere: Såfremt der er spørgsmål til omhandlede kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email cl@lepa.dk.

RI 1 kvt. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på håndværker- og servicefradraget, nye fordelagtige regler for godtgørelse af elafgifter for liberale erhverv, udsættelse af kravet om digital bogføring, en iværksætter-historie, medarbejdergoder og beskatningsregler og om risiko for renter på efterangivelser af moms. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Ønsker du at høre mere om dette, kan du […]

RI nr. 1. 2023

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på at en ud af fem virksomheder ikke angiver moms til tiden, fristen for at indsende årsrapporten er seks måneder efter balancedatoen, som et led i de sædvanlige kundeprocedurer skal revisor kontrollerer eks. identifikationsoplysninger og virksomheds ejerstruktur, 15-procent reglen i forbindelse med overdragelse til nærtstående er under pres og satsen for […]

Ny frist for slutafregning af Corona-hjælpepakker den 28. februar 2023

Virksomheder, der ikke har indberettet slutafregningen inden fristen den 30. november 2022 for kompensationer modtaget for faste omkostninger, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning, har fået mulighed for at indberette til slutafregningen senest den 28. februar 2023. Virksomheder, der har modtaget kompensation efter ordningerne for faste omkostninger light, samt freelancere og kombinatører har fået ændret […]

2023 kalender med offentlige tidsfrister

Leth & Partnere’s kundekalender for 2023 er landet. Har du behov for overblik over de nye offentlige tidsfrister for bl.a. rettidig indlevering af selvangivelsen, betaling af moms, B-skatter, A-skat og AM-bidrag mv., så kan kundekalenderen hjælpe. Du velkommen til at komme forbi vores kontor for at afhente kundekalenderen eller kontakte os herom på 43909500 eller […]

RI 4 kvt. 2022

Nyhedsbrevet sætter bl.a. fokus på nye regler om revisor- og revisionspligt, krav til beskrivelser af virksomhedens bogføringsprocedurer, forhold du bør være opmærksom på ved årsskiftet for selskaber med kalender regnskabsår, pas på med hævninger på mellemregningskontoen og beskatning af fri telefon mv. Klik herunder på nyhedsbrevet for at læse mere: Ønsker du at høre mere […]

Betaling selskabsskat 21. november 2022

Såfremt dit selskab skal betale selskabsskat for 2021 eller acontoskat for 2022 er der frist herfor den 21. november 2022. Opkrævningen er fremsendt til selskabets E-boks. Klik på billede nedenfor for nærmere information: Såfremt du har spørgsmål til selskabsskatten kan Leth & Partnere kontaktes på telefon 43909500 eller email info@lepa.dk.